ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΓΙΑΝΝΑΣ [ΒΑΘΥ]






























  ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ,ΤΡΥΦΩΝΑ [ΧΑΛΚΙΔΑ]


      
  


                                                             


                                                                                                  
ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ [ΕΡΕΤΡΙΑ]
                           
                                                                                 






                                               

































                      








 ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, [ΣΟΥΝΙΟ]                                                 
     
           
                             

                                                                                                                                                                             


ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ,(στην πλευρα του Δημητρη)
 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ,(στην πλευρα της Σωσσανας)






ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ,(στην πλευρα του Νικολα)





ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΜΑΡΙΟΥ [ΕΡΕΤΡΙΑ]










                                                                                         





             






































ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ [ΑΘΗΝΑ]


                  
          









ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ [ΑΘΗΝΑ]






    ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΓΙΩΡΓΟΥ [ΚΟΡΙΝΘΟΣ]








































ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ [ΕΡΕΤΡΙΑ]








 ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ [ΚΟΡΙΝΘΟΣ]









ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ,  (στην πλευρα της Χρυσανθης)










ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, (στην πλευρα της Στελλας)





ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΡΕΠΕΡΙ[ΧΑΛΚΙΔΑ]



 











 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΡΕΠΕΡΙ [ΕΡΕΤΡΙΑ]










 ΤΑΜΠΕΛΑ, ΚΡΕΠΕΡΙ [ΕΡΕΤΡΙΑ]












 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΑ [ΕΡΕΤΡΙΑ]





















  

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ]












ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ, ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΒΑΣΙΑΣ [ΕΡΕΤΡΙΑ]

















                                                         ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
 

 ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ, ΠΑΤΙΝΑ












 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ















 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΙΧΩΝ